GreenTechSee - the story

Hvordan ble initiativet til, hva skaper engasjementet og hva er målet? 

I den sjarmerende byen Sjølundpå vestkysten bodde Henrik og Ola, begge med en felles interesse for teknologi, samfunnsutvikling og bærekraft. Henrik jobbet med hav- og fiskeriforvaltning, mens Ola var involvert i energisektoren. En dag, mens de over en kaffe lyttet til nyhetene om ny nasjonal digitaliseringsstrategi, innså de at måten å kunne løse sektorspesifikke utfordringer på skulle skje ved å samle et tverrfaglig team.

 

For å realisere visjonen om teknologisk nytte for regionen, bestemte teamet seg for å arrangere et hackathon og en konferanse. Datautviklere, forskere og samfunnsutviklingseksperter ble invitert, samt offentlige tjenestemenn og næringslivsledere. Hackathonet ble et kreativt kraftsentrum, der teamene jobbet døgnet rundt med datamodeller for å løse utfordringer knyttet til fiskeri, energiproduksjon og samfunnsinfrastruktur.

 

Henrik og Ola bygde broer mellom sektorene, inspirerte andre og dannet partnerskap med lokale myndigheter og bedrifter. Teamene jobbet døgnet rundt med datamodeller og databaser for å løse utfordringer knyttet til fiskeri, energiproduksjon, og samfunnsinfrastruktur. Ideene fra hackathonet ble implementert gjennom et samarbeid mellom offentlig og privat sektor. Teknologi bidro til bærekraftig utvikling, med marine verneområder, bærekraftig energi og forbedret infrastruktur.

 

Konferansen trakk til seg nysgjerrige ambassadører som ivret for en livskraftig region, og bidro til effektivisering og samarbeid etter inspirerende læring gjennom konkrete eksempler.

 

Sjølund ble et eksempel på hvordan samarbeid og teknologisk innovasjon kunne drive positiv endring. Byen og regionen rundt blomstret, og suksessen deres fikk oppmerksomhet nasjonalt og internasjonalt.

 

Historien om Henrik og Ola viser hvordan to menn med en visjon, støttet av et tverrfaglig team og teknologisk innovasjon, kan skape en bærekraftig utvikling i samfunnet. Deres reise er et symbol på hvordan samarbeid på tvers av sektorer og bruk av teknologi kan være nøkkelen til å løse store utfordringer, ikke bare for regionen, men kanskje også for verden.

 

Historien er fiktiv, løselig basert på hendelser i dannelsen av GreenTechSee og laget ved hjelp av middels gode prompts i ChatGPT. Historien, og årets teknologifestival er skapt med bakgrunn i et ønske om en vekstkraftig region basert på de fordeler vi allerede har i samfunn og næringer. La oss utnytte det- sammen.

GreenTechSee er en non-profit organisasjon startet i 2023.

0
Feed