GreenTechSee Konferansen 

 

 

14. Mars - Kulturfabrikken - Kristiansund

Program Presentasjoner

Del 1 - Næringsutvikling basert på bærekraft og teknologi

Del 2 - Teknologiens rolle i bærekrafting næringsutvikling

Del 3 - Forutsetninger for teknologisk bærekraftig næringsutvikling 

Del 4 - Bærekraftig innovasjon i praksis

Paneldebatt - hvordan kan vi akselerere regional næringsutvikling?

 

Innledere og lokale teknologer i dialog om hvordan vi kan ta tak i mulighetrsommet