Konferanse

{ Program }

Last ned presentasjonene
Når Hva Hvem
08:30 Ankomst og registrering
09:00 Velkommen og introduksjon
09:20 Næringsutvikling basert på bærekraft og teknologi
Hva er mulighetsrommet i vår region?
Cecilie Myrstad, Leder for bærekraft @ Sparebanken Møre
09:45 PatoGen
En suksesshistorie fra vår region!
Noralf Gamlem, Chief Digital Officer @ PatoGen
10:00 Pause
10:20 Teknologiens rolle i bærekraftig næringsutvikling
Hvilken rolle vil disruptive teknologier ha i dette landskapet?
Torbjørn Lussand, Executive Partner @ Gartner
10:50 NoFence
Disruptiv teknologi i landskapet - bokstavelig talt
Oscar Hovde, Gründer & CTO @ NoFence
11:05 Pause
11:15 Forutsetninger for teknologisk bærekraftig utvikling
Hvilke behov har vi? Hvilke virkemidler har vi?
Hilde Aspås, Næringslivssjef @ Møre og Romsdal Fylkeskommune
11:40 Trenger vi virkelig varme hender i helse? Erik Ingebrigtsen, Manager Development & Digital Innovation @ Kristiansund Kommune
12:00 Lunsj
13:00 Disruptiv teknologi i praksis
Hvordan endre verden raskt?
Tarjei Vassbotn, CEO & Founder @ Tana Inc
13:45 Pause
14:00 Produktutvikling i koffeinets hastighet
Hva er egentlig et hackathon?
Issaaf Kattan, Head of R&D @ Celsia
Morten Hillbom, CTO @ Celsia
14:15 Bærekraftig innovasjon i praksis
Hva kan man lage i løpet av et 3-dagers hackathon?
14:55 Pause
15:10 Paneldebatt
Hvordan kan vi akselerere lokal næringsutvikling?
15:40 Avslutning og oppsummering
Hva har vi lært?
16:00 Slutt